Kategórie →

All posts tagged SSH

PAC Manager – náhrada za Putty?

Pred pár dňami sa na niekoľkých linuxových weboch a blogoch objavili informácie o aplikácii PAC Manager, ktoré ju pasoval za náhradu SecureCRT a Putty. Veľmi odvážne tvrdenia, samozrejme som po nej hneď siahol.

Čítaj ďalej →

Ako preniesť nastavenia PuTTY na iný Windows

PuTTY je bez pochýb najznámejší terminálový emulátor (nielen) na MS Windows s ktorým sa dá pripojiť na SSH, Telnet, rlogin alebo aj sériovú konzolu. Ide o veľmi užitočný nástroj bez ktorého sa pri pripájaní na *nixové stroje nezaobídete, teda pokiaľ nesiahnete na iný sofistikovaný nástroj. Pokiaľ si v PuTTY potrebujete preniesť uložené session trebás na iné PC alebo pre zálohu tu je návod ako na to.

Sedenia sa ukladajú do registrov, odkiaľ ich treba vyexportovať – spustite si cmd.exe a zadajte:

regedit /e "%userprofile%\Desktop\putty-registry.reg" 
HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham

Len pre zaujímavosť – Simon Tatham je autor aplikácie. Exportovaný kľúč naimportujete do iného systému buď kliknutím pravým buttonom na súbor a cez kontextové menu alebo cez regedit a menu File > import.

Povolenie SSH prístupu na VMware ESXi 4.0 server

Štandardne má ESXi 4.0 server od spoločnosti VMware vypnutý prístup na SSH (TCP port 22). Takýto prístup sa hodí napríklad keď budete chcieť pomocou CLI nástrojov naklonovať nejaký virtuálny stroj. Postup je nasledovný.

  • prepnite sa na konzolu pomocou Alt+F1, ak budete na nej písať tak zistíte, že nič nevidíte
  • napíšte unsupported a stlačte Enter
  • budete vyzvaný na zadanie hesla
  • zadajte vi /etc/inetd.conf. vi je jediný editor na serveri, takže pokiaľ ho nepoznáte naštudujte si jeho používanie
  • nájdite ssh a odstránte zakomentovanie mriežkou “#”, ssh je tam 2x (aj pre IPv6)
  • spustite príkaz services.sh restart, ktorý reštartne služby
  • teraz sa môžete ako root prihlásiť na port 22 a IP servera, nezabudnite na riziko ktoré otvorenie porta do „vonka“ prináša