Kategórie →

Inštalácia Ruby on Rails na Ubuntu

Jednoduchý návod ako dostať Ruby ale aj Rails do vášho Ubuntu.

sudo apt-get install ruby ri rdoc irb libopenssl-ruby ruby-dev
sudo apt-get install gem rubygems1.9
sudo gem install rails

Teraz si môžete otestovať, či Ruby šľape tak ako má – vytvorte súbor hello-world.rb a vložte doň riadok:

puts 'Hello world'

Následne ho uložte a spustite:

$ ruby hello-world.rb
Hello world

Mohlo by ťa zaujímať aj

Zanechaj komentár

Píš k veci a konaj tak ako v skutočnom svete. V opačnom prípade budú aplikované hrozby, ktoré sú uvedené v podmienkach používania tejto stránky.