Kategórie →

Ako zistiť číslo VNC portu virtuálneho stroja v XEN-e

Pokiaľ používate XEN a máte na virtuále povelené VNC môžete sa naň pripojiť s klasickým klientom. Môže byť ale problém trafiť port, nakoľko je generovaný náhodne. Ako teda na to?

Prihlásime sa na stroj na ktorom beží XEN a spustíme virtuálny stroj:

xm create ubuntu-virtual
xm list
Name			ID	Mem	VCPUs		State		Time(s)
Domain-0		0	2048  4		r-----	    185.3
ubuntu-virtual     3	512	1		-b----     1.6

Zistíme PID nášho virtuálneho stroja:

ps xfa |grep ubuntu-virtual | grep vnc
6567 ? Sl 0:05 \_ /usr/lib64/xen-default/bin/qemu-dm -d 35 -domain-name ubuntu-virtual

Pozrieme si konkrétny port podľa PID:

netstat -lnpa | grep 6567
tcp    0   0 0.0.0.0:5939      0.0.0.0:* ...

Pripojíme sa s VNC klientom:

vnc 192.168.0.1:5939

Mohlo by ťa zaujímať aj

Zanechaj komentár

Píš k veci a konaj tak ako v skutočnom svete. V opačnom prípade budú aplikované hrozby, ktoré sú uvedené v podmienkach používania tejto stránky.